Are you planning an investment? Let us plan it together!

Contact us

Water collector RODINE

Client: Občina Žirovnica

Location: Žirovnica

Web Site: www.zirovnica.si

Project data

Year of completion: 2007

Services provided

Vodohran za Rodine in Zabreznico s prostornino 300 m3 zagotavlja zadostne rezerve vode za pokrivanje požarne varnosti in dnevnih nihanj v potrošnji.

Lokacija vodohrana je na gozdnatem pobočju pod Smokuškim vrhom.

Vodohran je izveden kot armirano betonski objekt. Sestavljen je iz vodne celice in armaturne komore pravokotnega prereza. Celoten objekt je izdelan iz vodotesnega betona. Objekt je delno vkopan delno pa zasut, viden je le vhodni portal. Vodna celica ima zunanje dimenzije 10,0 x 9,1 m, višine 4,5 m. Vodna celica je predeljena s predelno steno na dva dela, tako da je možno ločeno obratovanje posameznega dela vodne celice.

Armaturna komora je tlorisnih dimenzij 3,0 x 3,0 m in se z notranjo steno dotika vodne celice. Oba dela (armaturna komora in vodna celica) sta med seboj povsem ločena z dilatacijo. Med armaturno komoro in vodno celico je izvedena drsna zapora iz pleksi stekla, ki preprečuje nastajanje kondenza v armaturni komori.

Are you planning to modernize or expand production?

We can provide efficient solutions!