Are you planning an investment? Let us plan it together!

Contact us

Communal infrastructure for Voklo and Voglje areas in ŠENČUR

Client: Občina Šenčur

Location: Voglje

Web Site: www.sencur.si

Project data

Year of completion: 2009

Za investitorja Občina Šenčur smo pripravili projektno dokumentacijo za komunalno ureditev naselja Voglje. Projektna dokumentacija je obsegala fekalno kanalizacijsko omrežje s črpališčem (dolžine 4 km), vodovodno omrežje (dolžine 5 km) ter ureditev cest z odvodnjavanjem in umiritvijo prometa.

Are you planning to modernize or expand production?

We can provide efficient solutions!