Are you planning an investment? Let us plan it together!

Contact us

Sewage system network Stara Fužina BOHINJ

Client: Občina Bohinj

Location: Stara Fužina

Web Site: www.obcina.bohinj.si

Project data

Year of completion: 2008

Na območju naselja Stara Fužina v občini Bohinj je zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki zagotavlja uporabnikom možnost odvajanja odpadne vode. Prispevno območje obsega jugovzhodni del naselja Stara Fužina (cca. 496 prebivalcev). Kanalizacija je gravitacijsko speljana do črpališča od koder se preko tlačnega voda priključi na obstoječi gravitacijski kanal. Končna dispozicija odpadne vode je na obstoječi čistilni napravi v Ribčevem lazu.

Are you planning to modernize or expand production?

We can provide efficient solutions!