Are you planning an investment? Let us plan it together!

Contact us

Urbanism workshop ŠENČUR

Client: Občina Šenčur

Location: Šenčur

Web Site: www.sencur.si

Project data

Area: 0,65 ha

Year of completion: 2005

Na pobudo Protima in vabilo predstavnikov Občine Šenčur se je del seminarja odzval zato, da se seznani s stanjem, namerami in razmišljanjem tamkajšnjega prebivalstva.
Dve skupini študentov seminarja sta analizirali kraj Šenčur po dveh izrazitih merilih:
Prva si je zadala za nalogo preveriti stanje ter najti smeri razvoja rabe prostora kraja in prometne mreže, ki danes nevarno najeda šenčurski urbani prostor, druga skupina pa je želela analizirati urbani prostor v samem središču Šenčurja, načeti vprašanja njegovega nadaljnjega oblikovanja in nakazati smeri reševanja prometa. Za prometna vprašanja glede obeh meril smo pritegnili k pogovoru strokovnjaka s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani –doc. dr. Tomaža Maherja, univ. dipl. inž. grad., in asist. dr. Petra Liparja, univ. dipl. inž. grad. Analize in predlogi, nastali v dobrem tednu dni, pač ne morejo biti končni predlogi, lahko pa dajo podlago za razmislek in nadaljnje, poglobljeno delo.

doc. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.

Are you planning to modernize or expand production?

We can provide efficient solutions!