Mesec krajinske arhitekture 2021

Tip novice: Novice | Ključne besede: Mesec krajinske arhitekture | 29. 04. 2021

Mesec krajinske arhitekture 2021 – Vplivi krajinskega načrtovanja pri reševanju sodobnih izzivov zdravja ljudi in prilagajanja podnebnim spremembam

Zeleni svet na strehi
Izkoriščanje strešnih površin z ozelenitvijo se iz leta v leto povečuje. Zelene strehe prinašajo številne prednosti, saj ohranjajo in izboljšujejo okolje, v katerem delamo in živimo. Rastline čistijo zrak, absorbirajo prah in CO2, varujejo pred hrupom in smogom ter ustvarjajo prijetno mikroklimo v poletnih mesecih.

Ozelenjene strehe poslovnih stavb so največkrat preplet zunanjih površin (lesenih ali tlakovanih teras, opremljenih s senčnimi jadri, sedežnimi garniturami ipd.) in zelenega ambienta, kjer se izmenjujejo ekstenzivne ozelenitve z bolj zahtevnimi, drevesnimi in grmovnimi združbami. Ob tem pa zelene strehe nudijo življenjski prostor še čebelam, pticam in ostalim živalim. Izbor rastlin, ki jih lahko sejemo ali sadimo na ravnih strehah, je velik in odvisen od tega, kakšen je namen zasaditve, koliko časa smo pripravljeni nameniti za vzdrževanje in kakšna podlaga je na voljo.

Zelene strehe naših projektov živijo
Strehe, ki smo jih zasnovali so polne življenja. Na njih sestankujemo, pridelujemo vrtnine, jagodičevje in sadje, ali pa si vzamemo trenutek oddiha ter se nadihamo svežega zraka. Vse to pozitivno vpliva na naše zdravje, spodbuja kreativnost ter pripelje zeleno v naš delovni vsakdan.

Kako izkoristiti strešne površine oziroma prispevati k biotski raznovrstnosti lahko povprašate našo strokovnjakinjo Špelo Kragelj Bračko


Nazaj