Newsletter: KORAK V PRIHODNOST - BIM V INFRASTRUKTURI

Tip novice: Novice | 23. 02. 2021

Newsletter: KORAK V PRIHODNOST - BIM V INFRASTRUKTURI

23.2.2021

ODLIČNO PRIPRAVLJENI NA PRIHODNJE PROJEKTE!

V PROTIMu BIM (ang. Building Information Modeling) modeliranje širimo na vsa področja našega delovanja. 

V lanskem letu smo ga uspešno vpeljali tudi na področje komunalne in prometne infrastrukture, kjer je bila na podlagi BIM modela pripravljena že večina projektne dokumentacije.

BIM pristop nam omogoča večjo optimizacijo projektnih rešitev in posledično gradbenih stroškov. Kvalitetno pripravljen BIM model nam v fazi projektiranja služi za natančnejšo pripravo popisa del, v času izvedbe pa je v veliko pomoč pri spremljanju, nadziranju in obvladovanju stroškov gradnje (preverjanje izvedenih količin, porabljenega materiala, optimizacija stroškov in terminskega plana). 

BIM model izvedenega stanja olajša spremljanje in vzdrževanje infrastrukture ter predstavlja osnovo za prihodnje obnove in nadgradnje.

Okviren nabor naših storitev, ki vam lahko zelo dobro služijo za kvalitetno pripravo in uspešno izvedbo vaših projektov:

- Priprava 3D modelov terena in masnih bilanc na podlagi posnetkov z DRONOM

- Priprava BIM modelov komunalne infrastrukture

- Priprava BIM modelov prometne infrastrukture

- Priprava vizualizacij in animacij

- Uporaba BIM modela za kvalitetnejši nadzor in gradnjo objekta

- Priprava projektantskih popisov del na podlagi BIM modelov

- Uporaba BIM modelov za potrebe vzdrževanja in upravljanja infrastrukturnih objektov

Ena izmed uspešno zaključenih referenc s področja uporabe BIM modelov na področju infrastrukture je bila izvedena v občini Škofja Loka:

Rekonstrukcija Kidričeve ceste.

 


Nazaj