Protim postal član Zelenega omrežje Slovenije

Tip novice: Novice | 26. 05. 2022

Protim je postal član Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Naši cilji:

  • skrb za zdravje in dobro počutje,
  • zagotovitev cenovno sprejemljivi, trajnostnih in sodobnih virov energije,
  • odgovorna in varčna poraba energije in vode,
  • dostojno delo in gospodarska rast, polna in produktivna zaposlenost,
  • spodbujanje trajnostne industrializacije in inovacije,
  • usposabljanje, izobraževanje in osveščanje zaposlenih o pomenu trajnostnih ukrepov,
  • prenos strokovnega znanja skozi izmenjavo z izobraževalnimi institucijami

so tako postali del širše mreže rešitev, ki temeljijo na trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti in ki jih uporabljajo tudi druge slovenske organizacije.

 


Nazaj