Druge geodetske storitve

V našem podjetju se ukvarjamo tudi geodetskimi storitvami, ki se lahko povezujejo z drugimi strokami. Poleg geodetskega svetovanja tako nudimo tudi pravno svetovanje in pomoč pri formiranju podlag za zemljiškoknjižne predloge. V tesnem sodelovanju s projektanti drugih strok izdelujemo vizualizacije in 3D modele terena, objektov in naprav, pripravljamo izračune površin območij, volumnov zemeljskih mas ter izdelujemo prečne in vzdolžne profile linijskih objektov, pripravljamo načrte fasad in streh za potrebe prenove zaščitenih objektov kulturne dediščine, itd. 

Na podlagi vaših potreb smo pripravljeni razviti tudi nove geodetske izdelke po vaših zamislih.

Druge geodetske storitve