Geodetski načrt

Snemanje dejanskega stanja zemljišč in izdelava kakovostnega geodetskega načrta da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem bistvene podatke za nadaljnje delo in jim prihrani marsikateri ogled terena.

Geodetski načrti se potrebujejo za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, za pripravo lokacijskega načrta in za pridobitev uporabnega dovoljenja nekaterih objektov (geodetski načrt novega stanja zemljišča).

Geodetski posnetek se lahko izdela tudi z namenom pridobitve kakšne druge pomembne informacije, kot je na primer sprememba prostornine terena pred in po odpeljanem oziroma pripeljanem materialu. Hkrati je izhodišče za izdelavo metričnih vizualizacij, 3D modelov, pripravo načrtov fasad in streh za potrebe Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Geodetski načrt

Primer geodetskega posnetka