Reference

Širina spektra geodetskih storitev je razvidna tudi iz naših glavnih referenc.

Pogodbene komasacije zemljišč

 • Ureditev komasacijskega oboda Brnik - L8 (RLSI, 2016)
 • Ureditev komasacijskega oboda Podgrad (Občina Šentjur, 2016)
 • Ureditev komasacijskega oboda na območju OPC Šenčur (RP investicije d.o.o., 2015)
 • Komasacija na območju Seliše-Bled BL-27 (Sberbank banka d.d., Mercator d.d., Občina Bled, 2015)
 • Ureditev komasacijskega oboda območja Zadobrova OPPN 43 (iProjekt d.o.o., 2014)
 • Ureditev komasacijskega oboda PC Žirovnica (RP investicije d.o.o., 2011)
 • Komasacija na območju OPC Šenčur (RP investicije d.o.o., 2009)

Geodetski posnetki za pridobitev gradbenega dovoljenja 

Komunalni vodi in ceste:

 • Češnjevek - približno 4 ha za projekt kanalizacije (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2017)
 • Forme, Virmaše, Sveti Duh, Reteče, Trata cca 20 ha za projekt komunalnih vodov in cest (Občina Škofja Loka, 2015-2016)
 • Mlaka – cca 40 ha za projekt komunalnih vodov in cest (Mestna Občina Kranj, 2014)
 • Predoslje - Britof – cca 80 ha za projekt komunalnih vodov in cest (Mestna Občina Kranj, 2014)
 • Gorje - cca 12 ha za projekt kanalizacije in ceste (Ginex International d.o.o., 2013)
 • Kokrica – cca 66 ha za projekt kanalizacije (Mestna občina Kranj, 2010)
 • Geodetski načrti cest, plazov z izdelavo profilov – 95 ha (Občina Šentjur, 2011-2012)
 • Golnik – cca 170 ha za projekt kanalizacije in vodovoda (Mestna občina Kranj, 2009)
 • Večji del občine Šenčur – cca 350 ha za projekt kanalizacije, vodovoda, ceste (Občina Šenčur, 2008
 • Žirovnica – cca 20 ha za projekt kanalizacije in vodovoda (Občina Žirovnica, 2008)
 • Pod Pevno – cca 20 ha za projekt plinovoda (Občina Škofja Loka, 2007)
 • Kropa – cca 20 ha za projekt kanalizacije (Občina Radovljica, 2007)
 • Stara Fužina – cca 50 ha za projekt kanalizacije (Občina Bohinj, 2007)
 • Druge manjše lokacije za projekte izgradnje komunalnih vodov in cest (2007-2017)

Stanovanjske in poslovne stavbe:

 • Trgovski objekti Hofer - Izgradnja in razširitve (večina objektov grajenih v letih 2007-2017)
 • Poslovni objekt Jurčič Transport - Prizidek (Jurčič Transport, 2016)
 • Hiša kulinarike Jezeršek, Sora (Jezeršek, 2016)
 • Območje proizvodnje TKK Srpenica (TKK, 2016)
 • Poslovna cona Komenda (Raycap Group, 2016)
 • Dislocirane ambulante Psihiatrične Bolnišnice v Begunjah (Psihiatrična bolnišnica Begunje, 2016)
 • Spar Logatec (SL-Inženiring, 2015)
 • Poslovna cona Komenda (Cargo-Partner, 2015)
 • Lidl Komenda (Lidl d.o.o., 2013)
 • Splošna bolnišnica Jesenice (Ministrstvo za zdravje, 2012)
 • Poslovni objekti v OPC Šenčur (Protim Ržišnik Perc d.o.o., RP investicije d.o.o. v letih 2007 – P2B10, 2008 – P2B12, 2009 – CUBIS; 2012 – Baumax Šenčur, 2013 – skladišče in objekt za počitek Jurčič & CO, 2014 – poslovno skladiščni objekt Tinex d.o.o.)
 • Osnovna šola in vrtec Visoko (Občina Šenčur, 2011)
 • Osnovna šola Lipnica (Občina Radovljica, 2010)
 • Vrtec Čira Čara (Mestna občina Kranj, 2009)
 • Poslovni objekti v OPC Šenčur (2007, 2008, 2009)
 • Drugi poslovni in stanovanjski objekti ter stanovanjske hiše (2007-2017)

Drugi objekti:

 • Proizvodna linija 2 Trata (Knauf Insulation d.o.o., 2015)
 • E.Leclerc Drive, Ljubljana (Rudnidis d.o.o., 2014)
 • Območje BPT Tržič za potrebe ZVKD (BPT d.o.o., 2012)
 • Sedežnica Planica (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009)

Geodetski posnetki za pripravo lokacijskih načrtov

 • OPPN Trata - Razširitev območja (Filc, 2017)
 • OPPN L8 Brnik (RLSI, 2016)
 • OPPN ME12 Mengeš (Klemen Transport s.p., 2016)
 • OPPN L8 Brnik (CTP invest spol.s.r.o., 2015)
 • OPPN Ljubljana BTC-Goya (Protim Ržišnik Perc d.o.o., 2014)
 • OPPN Jesenice Center 2 (Občina Jesenice, 2014)
 • OPPN Drnovo (iProjekt d.o.o., 2014)
 • OPPN Medvode center (Občina Medvode, 2013-2014)
 • OPPN Kranjska Gora (Občina Kranjska Gora, 2013)
 • OPPN Naklo (Občina Naklo, 2013)
 • OPPN Bled Vezenine (Občina Bled, 2013)
 • OPPN Zadobrova (iProjekt d.o.o., 2012)
 • OPPN Mengeš (Občina Mengeš, 2011)
 • OPC Žirovnica (Protim Ržišnik Perc d.o.o., RP investicije d.o.o., 2009)
 • OPC Šenčur (Protim Ržišnik Perc d.o.o., RP investicije d.o.o. v letih 2007, 2008 in 2009)

Geodetski posnetki novega stanja zemljišča

 • Dislocirane ambulante Psihiatrične bolnišnice v Begunjah (Psihiatrična bolnišnica Begunje, 2016)
 • Trgovski objekti Hofer (večina objektov grajenih v letih 2007-2017), DM (2015-2017)
 • Izmera vodovoda Ledevnica Hraše (Komunala Radovljica 2016)
 • Poslovni objekti v OPC Šenčur (2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Elektro Ljubljana (nove trase omrežij, 2014-2016)
 • Izmera komunalnih vodov (Komunala Tržič, 2008-2015)
 • E.Leclerc Drive, Ljubljana (Rudnidis d.o.o., 2014)
 • Tržič - Komunalni vodi (Komunala Tržič, 2009-2014)
 • Poslovni objekti v OPC Žirovnica (2012)
 • Sedežnica Planica (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010)
 • Struževo - Vodovod (Komunala Kranj, 2008-2009)
 • Izmere, izdelava profilov in 3-D modeliranje deponije Kovor (Komunala Tržič, 2008-2009)
 • Izmere, izdelava profilov in 3-D modeliranje deponije Tenetiše (Komunala Kranj, 2008-2009)
 • Drugi poslovni in stanovanjski objekti ter stanovanjske hiše (2007-2017)

Zakoličbe

 • Poslovni objekti Hofer (večina objektov grajenih v letih 2007-2017), DM (2016)
 • Proizvodne linije 2 – Precizna zakoličba, Trata (Knauf Insulation d.o.o., 2015)
 • Elektro Ljubljana (nove trase omrežij 2014)
 • E.Leclerc drive, LJ-Letališka (Rudnidis d.o.o., 2014)
 • Poslovni objekti v OPC Šenčur (Protim Ržišnik Perc d.o.o., RP investicije d.o.o. v letih 2007 – P2B10, 2008 – P2B12, 2009 – CUBIS; 2012 – Baumax Šenčur, 2013 – skladišče in objekt za počitek Jurčič & CO, 2014 – Poslovno skladiščni objekt Tinex d.o.o.)
 • Sedežnica Planica (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009)
 • Zakoličbe komunalnih vodov v OPC Šenčur (Protim Ržišnik Perc d.o.o., RP investicije d.o.o. v letih 2007, 2008 in 2009)
 • Drugi poslovni in stanovanjski objekti ter stanovanjske hiše (2007-2017)

Niveliranje in monitoring

 • Proizvodna linija 2 - Opazovanje pomikov posameznih elementov linije (Knauf Insulation d.o.o., 2016-2017)
 • Skladiščni objekt Jurčič Transport (2016)
 • Trgovski objekti Hofer (posamezni objekti grajeni v letih 2007-2017)
 • Trgovski centri Lidl (2013-2014)

Elaborati za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

 • MHE BPT Tržič - vodovod in elektrika (BPT d.o.o., 2013)
 • OPC Šenčur – plinovod (Protim Ržišnik Perc d.o.o., RP investicije d.o.o., 2007)

Elaborati za evidentiranje v Zemljiški kataster

 • Ureditve in parcelacije lokalnih cest in javnih poti na območju občine Tržič (2009-2017), Šentjur (2011-2012, 2016-2017), Žirovnica (2012), Šenčur (2012-2013), Lukovica (2012-2013), MO Kranj (2012-2013), Šmartno ob Paki (2013-2014), MO Celje (2014-2017)
 • Ureditve mej, parcelacije, spremembe vrste rabe, evidentiranje stavb in druge katastrske storitve za parcele ob trgovskih objektih Hofer (2008-2016)
 • Druge ureditve mej, parcelacije, izravnave, spremembe vrste rabe za fizične in pravne osebe (2007 - 2017): več kot 300 elaboratov
 • Ureditve in parcelacije na območju letališča, (Aerodrom Ljubljana d.d., 2012)
 • Odmere državnih cestnih odsekov v upravljanju Direkcije RS za ceste (2009)

Elaborati za vpis v Kataster stavb

 • Dislocirane ambulante Psihiatrične bolnišnice v Begunjah (Psihiatrična bolnišnica Begunje, 2016)
 • Evidentiranje trgovskih objektov Hofer (2008-2016), DM (2016)
 • Evidentiranje drugih stanovanjskih stavb za fizične in pravne osebe (2007-2016): več kot 100 elaboratov
 • Evidetiranje poslovnih in skladiščnih stavb v OPC Šenčur v lasti pravnih oseb RP investicije d.o.o. (2007-2010), Kimovec d.o.o (2010), Baumax (2012), Jurčič & CO d.o.o. (2014), 3L d.o.o. (2012), KMS d.o.o. (2013), Mides d.o.o. (2014)
 • Evidentiranje poslovno proizvodnjega objekta Saxonia v PC Žirovnica (2013)
 • Evidentiranje stavb v lasti Občine Tržič (2013) – Občinska stavba, knjižnica, stanovanja, lokali