Geodezija - Splošni pogoji poslovanja

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali.

Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Cena geodetskih storitev se obračuna po veljavnem ceniku geodetskih storitev (IZS z dne 16.4.2009). Račun se izstavi po izvedbi terenskega dela geodetske storitve. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal vse stroške naročila najkasneje v 30-ih dneh po izstavitvi računa oz. pred prejemom potrjenega končnega izdelka. Podjetje se zavezuje, da odda potrjen izdelek najkasneje v roku 30-ih dni po plačilu računa. Če se naročena storitev iz krivdnih razlogov naročnika ne izvede v celoti, se zaračuna sorazmerni del stroškov opravljene storitve do dne izstavitve računa. Račun mora naročnik plačati v roku 30-ih dni, sicer dovoljuje posredovanje osebnih podatkov pristojnemu organu za izterjavo neplačanih stroškov.