Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Interier in oprema pisarn PWC PricewaterhouseCoopers Ljubljana

Naročnik: Banka Sparkasse, Pricewaterhouse Coopers

Lokacija: Ljubljana

Spletna stran: www.pwc.com

Podatki o projektu

Bruto površina: 1.026 m2

Leto: 2006

PricewaterhouseCoopers
Pricewaterhouse Coopers je svetovno vodilna svetovalna družba na področju finančne revizije in davkov. V letu 2005 so v svetu zaposlovali preko 130.000 strokovnjakov. V Sloveniji PwC trenutno zaposluje več kot 70 slovenskih in tujih strokovnjakov. Vsi delujejo po sloganom »*connectedthinking«.
Korporativni način delovanja PwC-a se odraža tudi v principih oblikovanja delovnega okolja, ki mora predvsem omogočati in spodbujati »*connectedthinking«. Tudi prostori v 4. nadstropju poslovne stavbe Sparkasse v Ljubljani-Šiški, ki obsegajo 1026 m2 neto površin, v celoti sledijo tej filozofiji. Glede na strukturo storitev v Ljubljani smo poslovne prostore organizirali deloma kot kot "open space" in deloma celično. Prostore smo medsebojno povezali z nezagrajeno - odprto in ustrezno opremljeno površino na komunikacijskih vozliščih tlorisa namenjeno prostorom za srečanje, za potrebe internega poslovnega komuniciranja ali krajši oddih - "meeting point". Ne glede na konzervativnost panoge, v kateri PwC deluje, smo z investitorjem lahko oblikovali sodoben in svež interier. Z novimi zunanjimi steklenimi povezovalnimi hodniki smo posegli tudi v del obstoječe stavbe.
Projekte smo izdelovali in usklajevali v mesecu februarju in marcu, izvedba pa je bila zaključena do julija 2006.
Projekt ureditve poslovnih prostorov Pricewaterhouse Coopers v poslovni stavbi Kärtner Sparkasse v Ljubljani smo realizirali od same idejne zasnove arhitekture pa vključno do izvedbe gradbeno, obrtniških in inštalaterskih del.ogled priporočila

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!