Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Logistični center Adria, Sežana

Naročnik: LOG Center A d.o.o. (GO Asset)

Lokacija: Sežana

Spletna stran: www.logcenteradria.com

Avtor vizualizacij: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 122.900 m2

Število etaž: P, P+1

Bruto površina: 67.710 m2

Leto zaključka: 2022

Območje LOG CENTRA ADRIA, ki ga razvijamo na pobudo investitorja GO ASSET iz Avstrije, obsega približno 30 ha stavbnih zemljišč na raznolikem kraškem terenu jugozahodnega dela Sežane, v neposredni bližini mejnega prehoda Fernetiči.

Na območju je predvidena izgradnja logističnih objektov večjega gabarita ter vzpostavitev obrtne cone za lokalno gospodarstvo.

Dodana vrednost razvoja območja, ki je bil zaradi strateške lege prvotno načrtovan že v letu 2006, je ohranjanje naravnih in kulturnih znamenitosti, z ureditvijo varovanega območja jame Brgevka in prestavitvijo Stršinkove pastirske hiške.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!