Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Most čez Cerkniščico in ureditev obrežja, Cerknica

Naročnik: Občina Cerknica

Lokacija: Cerknica

Spletna stran: www.cerknica.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Bruto površina: 554 m2

Leto zaključka: 2018

Nov most čez Cerkniščico bo urejen v centru Cerknice in bo nadomestil obstoječo dotrajano brv za pešce.

Ključna izhodišča za načrtovanje nove premostitve so:

  • celovito oblikovanje prehoda reke in ureditev obrežij,
  • ustrezna višina mostne konstrukcije nad vodo zaradi preprečevanja poplav,
  • zmožnost samostojne uporabe mostu gibalno oviranih oseb na invalidskih vozičkih, gradnja brez arhitektonskih ovir (univerzalna gradnja).

Z razglednimi ploščadmi nad reko ob mostu se doživljanje prehoda reke obogati z bolj opazno prisotnostjo reke, utesnjeni prostor ulice in vrta kavarne na desnem bregu se razširi in odpre nad vodo, na levem bregu pa se namesto ozkega dostopa vzpostavi nova dostopna pot do mostu, ki se z dodatnimi površinami razgledne ploščadi in stopnišča odmakne od prometne ceste. Bujna obrečna vegetacija se nekoliko razredči in tako odpre prostor v okolici mosta v podaljšek linearnega trga ob tržnici.

Predvideno ureditev javnega prostora sestavljajo:

  • ureditev ulice, dostopne klančine in stopnic do mosta na desnem bregu reke od tržnice do mosta z zunanjim odprtim javnim prostorom, ki se zaključuje z razglednimi ploščadmi nad reko;
  • most;
  • ureditev stopnišča in dostopne klančine od križišča do novega mostu ter obrežnih teras z razgledno ploščadjo na levem bregu vodotoka.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!