Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo Železniške ulice v LESCAH

Naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Lesce

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Površina območja: 1 ha

Leto zaključka: 2010

Naše storitve na projektu

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah ureja  rekonstrukcijo obravnavane ceste, ki zajema razširitev cestnega profila zaradi izgradnje enostranskega pločnika in ureditve obojestranskega pasu za kolesarje, ureditev tangiranih križišč in ureditev javne razsvetljave. Hkrati s predvideno rekonstrukcijo ceste OPPN predvideva tudi izvedbo potrebnih obnov obstoječe infrastrukture.

Območje OPPN obravnava del trase Železniške ulice v dolžini 260 m in del ulice Rožna dolina v dolžini 295 m.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!