Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo na BLEDU

Naročnik: Občina Bled / SCE s.p. Bled

Lokacija: Bled

Spletna stran: obcina.bled.si

Podatki o projektu

Tip projekta: območje urejanja BL-S26 DINDOL

Površina območja: 1 ha

Leto zaključka: 2007

Naše storitve na projektu

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!