Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Ob Savi v KRANJU

Naročnik: Stanovanjski sklad RS

Lokacija: Kranj

Spletna stran: http://ssrs.si

Podatki o projektu

Tip projekta: OPPN

Površina območja: 3,2 ha

Leto zaključka: 2018

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!