Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Obrtno-poslovna cona ŠENČUR

Naročnik: RP investicije d.o.o.

Lokacija: Šenčur

Spletna stran: www.rpi.si

Podatki o projektu

Bruto površina: 25 ha

Gradbene parcele: 35 objektov

Zazidljive površine: 16,5 ha

Leto zaključka: 2011

Obrtno-poslovna cona med Kranjem in letališčem Brnik, natančneje med AC Ljubljana–Karavanke in glavno cesto Kranj–Brnik, je po obsegu in odgovornosti do sedaj naš največji in najpomembnejši projekt. Pri razvoju cone sodelujemo že od prvih urbanističnih podlag v letu 1998. Poleg naloge načrtovalca smo prevzeli vodilno vlogo pri izvedbi projekta, ki obsega vse – od komasacije zemljišč do njihovega primarnega in sekundarnega komunalnega urejanja. Investitorje podpiramo s celotnim spektrom naših strokovnih storitev, svetujemo, projektiramo, nadzorujemo in vodimo gradnjo. Obrtna cona obsega že več kakor 20.000 m2 poslovnih površin. V letih 2005 in 2006 poteka njena širitev na drugo (cca. 5 ha) in tretjo (cca. 1,2 ha) fazo, za katero v sodelovanju z vnaprej znanimi investitorji pripravljamo lokacijske načrte, po njih pa bo že spomladi 2006 mogoče izvesti komunalno ureditev in gradnjo objektov (načrtovani skupni obseg 35.000 m2). Skupaj z občino Šenčur s strateškimi načrti širimo prostorski potencial tudi na sosednja območja. Tako z našim sodelovanjem nastaja osrednja gorenjska obrtno-poslovna cona.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!