Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Poslovna cona ŽIROVNICA

Naročnik: RP investicije d.o.o.

Lokacija: Žirovnica

Spletna stran: www.rpi.si

Podatki o projektu

Površina območja: 7,5 ha

Gradbene parcele: 22 objektov

Zazidljive površine: 5,2 ha

Leto zaključka: 2011

V zelenem okolju Občine Žirovnica skupaj s sestrskim podjetjem RP investicije d.o.o. gradimo poslovno cono, namenjeno različnim dejavnostim, ki bo potencialnim investitorjem nudila realne možnosti za uspešno podjetništvo, predvsem pa nove priložnosti v aktualni gospodarski situaciji.

Cona, za katero smo izdelali OPPN, je arhitektonsko in urbanistično zasnovana kot uravnotežena celota. Umeščena je v stimulativno zeleno okolje, ki spodbuja k inovativnosti in ustvarjalnosti.

Zemljišča v coni so komunalno opremljena z najsodobnejšo komunalno-tehniško infrastrukturo. V komunalni opremi zemljišč je zajeta možnost priključitve na cestni priključek, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, električni priključek, telekomunikacijski priključek ter plinski priključek na zemeljski plin. 

Gradbene parcele se na delu območja lahko funkcionalno združujejo v večje parcele, tako da je mogoča izvedba objektov znotraj gradbenih meja na več parcelah.

Osebna izkaznica cone: 
•    22 objektov
•    75.000 m2 zemljišč
•    52.000 m2 območja pozidave
•    1.000 parkirnih mest
•    15.000 m2 območja, predvidenega za širitev cone

Predvidene dejavnosti:
•    logistika, distribucija in proizvodnja
•    obrt, poslovne in servisne storitve
•    trgovina, gostinstvo in dopolnilne dejavnosti
•    druge dejavnosti

Več o poslovni coni Žirovnica si lahko preberete tukaj.


Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!