Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Proizvodno-skladiščni objekt Raycap, Komenda - prizidava

Naročnik: Raycap d.o.o.

Lokacija: Poslovna cona Komenda

Spletna stran: www.raycap.com

Avtor vizualizacij: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja - prizidava

Gradbena parcela: 19.913 m2

Število etaž: P + 1 N

Bruto površina: 4.756 m2

Status projekta: v izgradnji

Čas gradnje: 12 mesecev

Leto zaključka: 2023

V območju Poslovne cone Komenda je bil leta 2018 zgrajen proizvodno skladiščno poslovni objekt Raycap. Nova stavba je predvidena kot prizidava k obstoječemu objektu na zahodni strani in bo namenjena širitvi obstoječe dejavnosti.

Stavba je zasnovana kot kompakten volumen podolgovate pravokotne tlorisne oblike. Del stavbe na južni strani bo namenjen proizvodni dejavnosti v dveh etažah, severni del stavbe pa bo namenjen visoko regalnemu skladišču. Oblikovanje in uporaba materialov sledita obstoječemu objektu in funkciji stavbe. Fasada je predvidena iz fasadnih toplotnoizolativnih sendvič panelov v antracit barvi.

Za potrebe napajanja prizidave je v sklopu projekta predvidena nova transformatorska postaja.

Na severovzhodni strani zemljišča je predvideno novo parkirišče ter nov dovoz s ceste na severni strani.  

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!