Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Proizvodno skladiščno poslovni kompleks FILC, Škofja Loka

Naročnik: Filc d.o.o.

Lokacija: IC Trata - Škofja Loka

Spletna stran: www.filc.si

Avtor fotografij: Miran Kambič

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 36.713 m2

Število etaž: P + 2N

Bruto površina: 9.410 m2

Čas gradnje: 12 mesecev

Leto zaključka: 2012

Naše storitve na projektu

V industrijski coni Trata v Škofji Loki smo projektirali 2. fazo izgradnje proizvodno skladiščno poslovnega kompleksa Filc, ki zajema kompleks treh proizvodno skladiščnih hal ter poslovni objekt. S premišljenim pozicioniranjem poslovnega objekta, ki sega delno v skladiščne hale, smo pridobili vezni del med proizvodnim in poslovnim objektom, v katerem se prepletajo spremljajoče funkcije obeh objektov.
Konstrukcijska zasnova delov objekta je izbrana optimalno glede na namen posameznega dela. Proizvodne hale so zaradi potreb po velikih razponih jeklene prostorske okvirne konstrukcije (stebri, preko njih palični nosilci). Troetažni proizvodni del je zaradi velikih konzolnih previsov armirano betonska konstrukcija, betonirana na licu mesta (konstrukcijski sistem je kombinacija prostorskega okvira in sten). Poslovni objekt je armirano betonska montažna konstrukcija (prostorski okvirni sistem) brez stebrov znotraj objekta, s čimer smo dobili večje prostore. Večje razpone smo premostili z uporabo prednapetih votlih plošč.
Za investitorja smo izvedli celoten spekter naših strokovnih storitev, od idejnih zasnov do pridobitve gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo. Že v zgodnji fazi projekta smo pridobili informativne ponudbe za posamezne konstrukcijske sisteme in tako tudi iz ekonomskega vidika določili optimalni nosilni sistem.Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!