Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Proizvodno-skladiščno-poslovni objekt Orodjarstvo Knific, Naklo - 2. faza

Naročnik: Orodjarstvo Knific d.o.o.

Lokacija: Naklo

Spletna stran: www.orodjarstvo-knific.si

Avtor vizualizacij: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja - prizidava

Gradbena parcela: 8.207 m2

Število etaž: K+P+1N

Bruto površina: 4.796 m2

Status projekta: v načrtovanju

Čas gradnje: 11 mesecev

Leto zaključka: 2023

Druga faza proizvodno skladiščnega objekta predstavlja prizidavo k obstoječemu objektu, ki je bil leta 2018 zgrajen v industrijski coni Naklo. 

Prizidava je namenjena širitvi obstoječe dejavnosti podjetja in obsega proizvodne prostore, skladišče ter manjši poslovni del.

Nova stavba je zasnovana kot kompakten volumen pravokotne tlorisne oblike z daljšo stranico vzporedno severovzhodni meji območja, ki se na severni strani navezuje na obstoječ objekt. Predvideno oblikovanje in uporaba materialov sledita obstoječemu objektu in funkciji stavbe. Fasada skladiščnega dela je predvidena iz fasadnih toplotnoizolativnih sendvič panelov v svetlo sivi barvi. Na JV vogalu, v območju poslovnega dela, je fasada predvidena kot steklena strukturna fasada. Na strehi je predvidena namestitev fotovoltaičnih celic.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!