Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Proizvodno-skladiščno-upravni objekt METAL PROFIL, Kamnik

Naročnik: Metal profil d.o.o.

Lokacija: Kamnik

Spletna stran: www.metal-profil.si

Podatki o projektu

Bruto površina: 2.914 m2

Leto zaključka: 2010

Na obrobju Kamnika smo zasnovali proizvodno prodajno skladiščni objekt, ki obsega dva dela: proizvodni del in pisarniški del. Konstrukcijska zasnova obeh delov je prilagojena glede na namen posameznega dela objekta: v proizvodnem delu so večji razponi, v pisarniškem delu so manjši razponi, prilagojeni pisarniški dejavnosti.
Nosilna konstrukcija objekta je armirano betonska montažna skeletna konstrukcija (stebri z nosilci, preko katerih so položene prednapete votle plošče). Objekt je z dilatacijo (na meji med delavniškim in pisarniškim delom) razdeljen na dva ločena dela, samo temelji so skupni. V objektu je več mostovnih dvigal, z nosilnostjo od 1,6t do 10t. V ta namen smo na montažnih stebrih predvideli konzole, na katere nalega jeklen nosilni profil mostovnega dvigala.
Za investitorja smo izvedli celoten spekter naših strokovnih storitev, od idejnih zasnov do pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelave projekta za izvedbo, ter pridobitve uporabnega dovoljenja.

 

 

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!