Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper

Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper in Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Lokacija: Koper

Spletna stran: www.jss-mok.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Bruto površina: 33.000 m2

Leto zaključka: 2019

Stanovanjsko sosesko »Nova Dolinska« sestavljajo večstanovanjski bloki, namenjeni javnim najemnim stanovanjem, ki s svojo terasasto oblikovano urbanistično zasnovo dopolnjujejo naselje na južnem robu mesta Koper. Naročnika projekta sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper.

Trije stanovanjski bloki na južnem delu, ki so v zaključni fazi projektiranja, bodo obsegali skupno 166 stanovanj različnih velikosti.

Soseska vključuje rešitve, ki so blizu mladim družinam, prav tako je prijazna hendikepiranim osebam. Vse bivalne enote imajo zagotovljene ločene bivalne in spalne prostore ter prostorne lože. Sosesko zaokroža zunanja ureditev, ki obsega zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju stanovalcev.

Ves promet poteka po obodu soseske, parkirna mesta so zagotovljena v neposredni bližini, pretežno v podzemnih garažah ter delno na nivoju terena.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!