Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Strokovne podlage za Občinski podrobni prostorski načrt Partizan na Jesenicah

Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Lokacija: Jesenice

Spletna stran: www.ssrs.si

Podatki o projektu

Površina območja: 0,8 ha

Leto zaključka: 2013

Naše storitve na projektu

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!