Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Upravna stavba Občine JESENICE

Naročnik: Občina Jesenice

Lokacija: Jesenice

Spletna stran: www.jesenice.si

Podatki o projektu

Bruto površina: 1.436 m2

Leto zaključka: 2003

Naše storitve na projektu

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stare upravne stavbe Železarne Jesenice za potrebe občinske uprave je prvi korak k oblikovanju upravnega središča na Jesenicah, in to na razvrednotenem območju nekdanje železarne. Temeljita prenova je obsegala konstrukcijsko sanacijo objekta in funkcionalno preoblikovanje njegove notranjosti. Zunanjost je, razen novega vhodnega prizidka, obdržala značilnosti prvotnega objekta. Poleg izdelave projektne dokumentacije smo izvajali tudi strokovni, terminski in obračunski nadzor.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!