Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Urbanistična delavnica - Center II JESENICE

Naročnik: Občina Jesenice

Lokacija: Jesenice

Spletna stran: www.jesenice.si

Podatki o projektu

Površina območja: 5,3 ha

Leto zaključka: 2011

Naše storitve na projektu

Urbanistična delavnica (UD) je bila izvedena z namenom, da bi občina s sodelovanjem širše strokovne javnosti pridobila nova izhodišča za reševanje prostorske problematike območja Centra II na Jesenicah.

Potek delavnice je bil razdeljen na štiri faze, od katerih sta bili prvi dve namenjeni pripravi potrebnih strokovnih gradiv za izvedbo delavnice ter organizaciji poteka izvedbenega dela delavnice.

Tretja faza je predstavljala izvedbo enodnevne delavnice, na kateri so strokovnjaki s področij arhitekture, urbanizma, prometa ter krajinske arhitekture skušali poiskati rešitve za izboljšanje stanja obravnavanega prostora.

Zaradi časovne omejitve izvedbenega dela delavnice (6 ur), v okviru le-tega sicer ni bilo možno priti do konkretnejših rešitev obravnavane prostorske problematike, ampak je ta del delavnice potekal bolj kot neke vrste anketna delavnica (brainstorming) med udeleženci.

Poudarek delavnice je bil predvsem na konceptualnem razmišljanju o obravnavanem prostoru:
·         kako prepoznati značilnosti prostora,
·         kako definirati probleme ter
·         kako s pomočjo teoretičnih in praktičnih znanj ter s posluhom do želja uporabnikov prostora priti do ustreznih rešitev.

Rezultati delavnice so bili v okviru četrte – zaključne faze zbrani v končnem poročilu delavnice in predstavljajo preveritev možnosti ureditve obravnavanega prostora s stališča področij na katerih udeleženci delavnice delujejo ter smernice za bolj poglobljena razmišljanja in iskanja rešitev v naslednjih fazah.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!