Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Več kot 140 izvedenih projektov na lokaciji Ljubljana za farmacevtsko podjetje LEK (skupina SANDOZ NOVARTIS)

Naročnik: Lek farmacevtska družba d.d.

Lokacija: Ljubljana

Spletna stran: www.lek.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2022

Z investitorjem Lek d.d. smo na lokaciji Ljubljana v letih od 2003 do 2022 sodelovali že pri 143 projektih:

 • Hladilnica za specifičen produkt, 2022
 • Stara tabletarna – odvodnjavanje streh, 2022
 • Nova tabletarna – vnos hladilnega agregata, 2022
 • Sanacija meteorne kanalizacije na lokaciji, 2022
 • Pakirnica aseptičnih izdelkov, 2022
 • Egalizacijski bazen, 2022
 • Ureditev ceste na severni strani lokacije, 2022
 • Ureditev ceste na vzhodni strani lokacije, 2022
 • Objekt 3a – skladišče natehtanih serij, 2021
 • Prizidek CWT5, 2021
 • Nova tabletarna – linija Tacrolimus, 2021
 • Preureditve v RC, 2021
 • Objekt za solnik, 2021
 • Preureditve v RC1, 2021
 • Ureditev prostorov pod hladilnimi agregati, 2021
 • Linija Monoblok, 2021
 • Nova tabletarna – JC, 2021
 • Nova tabletarna – prizidek, 2021
 • Ureditev prostorov za mletje stekla, 2020
 • Preureditve v QC1, 2020
 • Preureditve v QC2, 2020
 • Stara tabletarna – preboj strehe, 2020
 • RC – odprtine v kleti, 2020
 • Linija Gilenya, 2020
 • Predelava konstrukcije hladilnih stolpov, 2020
 • Prizidek HME, 2019
 • Nova tabletarna – linija 10, 2019
 • Preureditev prostorov v 5. nadstropju PIC, 2019
 • Podkonstrukcija dvigala na liniji IMA 21, 2019
 • Pakirnica – preboj za linijo Stick pack, 2019
 • Obrat trdnih oblik – ureditev Linije 9, 2019
 • Nova tabletarna – linija 8, 2019
 • Ureditev ograje okrog območja, 2019
 • Nova tabletarna – postavitev novega stroja, 2018
 • Objekt 37 – prizidek na južni strani, 2018
 • Stara tabletarna – preboji za razvod inštalacij, 2018
 • Prizidek objektu RC2, 2018
 • Severni prizidek ob NT – ureditev pritličja, umestitev dvigala, 2017
 • Razširitev hladilnih stolpov, 2017
 • Obrat trdnih oblik – prizidek Pelete 2, 2017
 • Stara tabletarna – ureditev sanitarij in garderob za Sterile, 2017
 • Skladišče – transport lesenih palet, 2017
 • Objekt PFI – sekundarno hlajenje liofilizatorjev, 2017
 • Objekt QC2 – hladilni agregat, 2017
 • Podkonstrukcija za postavitev naprav v inštalacijsko etažo, 2017
 • Čajna kuhinja v objektu NT, 2017
 • Prestavitev diesel agregatov, 2016
 • Preureditev prostorov 0.31 in 0.35 v kleti ST, 2016
 • Predelava pritličja v severnem prizidku, 2016
 • Hladilni stolpi ob Verovškovi, 2016
 • Rekonstrukcija raztehtovalnice, 2016
 • Preboj plošče v objektu OTO-2, 2016
 • Dvigalo PDN - novo, 2016
 • Pakirnica Sterile - dodatne skladiščne omare Kardex, 2016
 • Novo dvigalo ob objektu OTO-2, 2016
 • Predelava zajema zraka, 2016
 • Pakirnica - ureditev pralnice, 2016
 • Preveritev možnosti nadzidave objekta 06, 2016
 • Ureditev zaklonilnika, 2016
 • Objekt 26 - postavitev CWT4, 2016
 • Prestavitev črpališča za tehnološko vodo, 2016
 • Prestavitev cevovodov za RTO - 2. faza, 2015
 • Stara tabletarna - preboj v prostoru F089, 2015
 • Objekt za stabilitetne in kontra vzorce, 2015
 • Nova tabletarna – Severni prizidek, 2015
 • Nadstrešek za odpadke, 2015
 • Trasa povezave med DEA in NN, 2015
 • Kontrola ovojnine – Transportni trak, 2015
 • Nadzidava pisarniškega objekta ob NT, 2015
 • Objekt PIC – Evakuacijsko stopnišče, 2015
 • Stara tabletarna – Raztehtovalnica, 2015 
 • Oblaganje 3 GCS 950, 2015
 • Proizvodna linija IMA 14, 2015
 • Klimat na strehi Stare tabletarne, 2014
 • Skladišče filtrov, 2014
 • Razvojni center 2 – klimat KD-7, 2014
 • Ploščad za dušik, 2014
 • Nova tabletarna – podest za curing, 2014
 • Linija 4, 2014
 • Tekoči izdelki – 2. faza, 2014
 • Dimnik ob DEA, 2014
 • Pakirnice Sterile – pisarne, 2014
 • Nadstrešek Stara tabletarna, 2013
 • Tekoči izdelki – 1. faza, 2013
 • Stopnišče RTO, 2013
 • Kolesarnica in kadilnica ob QC2, 2013
 • Nadstrešek za gasilski avto ob vratarnici, 2013
 • Proizvodno logistični objekt 42, 2013
 • Rekonstrukcija in nadzidava proizvodnega objekta PFI, 2013
 • Nova tabletarna – Objekt za DEA ob TP NT, 2013
 • Razvojni center 2 – Klimat na strehi, 2013
 • Pakirnica Swiftpack IV, 2013
 • Objekt PFI – Odvod dima in toplote iz proizvodnih prostorov, 2013
 • Linija 10 – Male serije, 2013
 • Nova tabletarna – Dvigalo za folije, 2013
 • Pakirnica Sterile – Nadvišanje vzorci, 2013
 • Stara tabletarna – Evakuacijska stopnišča na strehi, 2012
 • Nova tabletarna – Poglobitev v prostoru 0.26, 2012
 • Razvojni center 2 – Ojačitev plošče, 2012
 • Ampule – Klima polnilnica, 2012
 • Center kakovosti 2, 2012
 • Nova tabletarna – Poglobitev za dvigalo, 2012
 • Obrat sterilnih oblik – Liofilizacija 2 – razširitev, 2012
 • Nova tabletarna – Preboj plošče, 2012
 • Nova tabletarna – Nov pisarniški objekt, 2012
 • Nova tabletarna – Povečanje kapacitet oblaganja, 2012
 • Hladilnica in logistična cona, 2012
 • Preveritev možnosti širitve, 2011–2012
 • Razvojni center – Nadstrešek za invalide, 2011
 • Tabletiranje – 1. faza, 2011
 • Obrat trdnih oblik 2 – Prizidek za linijo 7, 2011
 • Objekt PFI – Požarne stopnice ob glavnem vhodu, 2011
 • Objekt 26 – Ojačitev plošče v prostoru F090, 2011
 • Obrat trdnih oblik – Postavitev stroja CWT3, 2011
 • Obrat trdnih oblik – Oblaganje 3, 2011
 • Objekt 01 – Ureditev prostora za novo pakirno linijo, 2011
 • Objekt 03a – Nizko skladišče – dodatni podest, 2011
 • Objekt 04 – Transportna proga v skladišču, 2011
 • Objekt 11 – Potresna rekonstrukcija, 2010
 • Objekt 01 – Ureditev pakirnice sterile, 2010
 • Objekt PIC – Dodatna medetaža v pritličju, 2010
 • Proizvodnja PFI – Zbiralnik WFI vode, 2010
 • Obrat sterilnih oblik – Povečanje kapacitet liofilizacije, 2010
 • Povezovalni most, 2010
 • Ampule – 4. faza, 2010
 • Objekt 03a – Nizko skladišče – podest, 2010
 • Objekt sterile – Podest, 2009
 • Objekt Mazila – Hladilna stolpa, 2009
 • Objekta 03 in 04 – skladišče – Rekonstrukcija skladišča, 2008
 • Objekt stare farmacije – Pakiranje – ojačitve za postavitev naprav, 2008
 • Objekt 03a – Potresna rekonstrukcija, 2007
 • Objekt 02 – Potresna rekonstrukcija, 2007
 • Objekt 01 – Kardex omare, 2007
 • Obrat trdnih oblik 2 – Linija za mokro granulacijo, 2007
 • Objekt 01 – Raztehtovalnica, 2007
 • Proizvodni objekt 01 – Širitev liofilizacije med osema 3-5, 2007
 • Skladišče stabilnostnih in kontra vzorcev, 2006
 • Proizvodnja trdnih oblik – Dvigalo in prehod na strehi, 2006
 • Proizvodni objekt 01 – Pakirna linija Blister Bulk, 2004
 • Proizvodni objekt 01 – Pakirna linija Blister MX2, 2004
 • Proizvodni objekt 01 – Ureditev pakiranja – linija Alu Alu 2, 2004
 • Proizvodni objekt 01 – Proizvodnja ampul, 2003
 • Proizvodni objekt 01 – Pakiranje trdnih oblik, 2003

Prikaži celoten opis

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!