Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Vrtec DOMŽALE

Naročnik: Občina Domžale

Lokacija: Krtina

Spletna stran: www.domzale.si

Podatki o projektu

Tip projekta: natečaj

Bruto površina: 1.500 m2

Leto zaključka: 2010

Naše storitve na projektu

Želja investitorja je bila povečati kapaciteto obstoječe šole ter dodati objekt za potrebe vrtca.

Umestitev objekta v prostor izhaja iz dane podolgovate oblike zemljišča, morfologije okolice in funkcionalne delitve programa šole in vrtca, ki se v točki pokritega igrišča pod objektom šole tudi znova prepletata. Šolski del objekta leži v nadaljevanju obstoječe šole, kar omogoča povezavo z obstoječo šolo tako v pritličju kot v nadstropju, na drugi strani pa z volumnom ne zasenčimo prostorov šole. Podolgovati volumen šole, katerega večji del je dvignjen za eno etažo, omogoči ureditev pokritih površin za igro in večnamenske ploščadi ob njih. Šola na drugem koncu sloni na volumnu vrtca, ki je pritličen, igrišče je zasnovano na južni strani, dostopno neposredno iz igralnic preko pokritih teras.

Prepletanje in stikovanje enega in drugega volumna daje nove kvalitete uporabe strešnih zelenih površin za igro in učenju, kar bistveno poveča površino le teh.

Namen krajinske ureditve je čitljiva, učinkovita in enostavna prostorska kompozicija. Ob manipulacijskih in dostopnih površinah je predvidena zasaditev višjih grmovnic in dreves z zračnim habitusom. Ob igralnih površinah je zasaditev bolj kompleksna, saj so rastline uporabljene tudi kot učni pripomoček in igralo.
Zelene površine parterja in strehe novega objekta bodo ekstenzivno in intenzivno zazelenjene z drevesi in grmovnicami, ki ustvarjajo prijeten zunanji ambient in bariero proti prometnim površinam in cesti.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!