Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Zazidalni načrt centra Lesc pri RADOVLJICI

Naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Lesce

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Tip projekta: spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta

Površina območja: 0,9 ha

Leto zaključka: 2012

Naše storitve na projektu

Obravnavano območje, za katerega so bile izdelane spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, se nahaja na severovzhodnem delu naselja Lesce. Razlog za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bila potreba po novih določilih, s katerimi se je omogočilo povečanje kapacitet obstoječega vrtca, ki se nahaja na območju predmetnega zazidalnega načrta.

V sklopu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se je predvidela prenova vrtca in njegova širitev z vso pripadajočo infrastrukturo in pripadajočimi zunanjimi površinami skupaj z ozelenitvijo (igralne površine, prometne in manipulacijske površine).

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!