Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Centralna čistilna naprava, Bled

Naročnik: Občina Bled

Lokacija: Bled

Spletna stran: www.bled.si

Avtor fotografij: Miran Kambič

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 5.500 m2

Kapaciteta: 14.150 PE

Leto zaključka: 2006

Naše storitve na projektu

Centralna čistilna naprava Bled čisit komunalne odpadne vode osrednjega območja Bleda (na zbirni kanal so priključeni skoraj vsi obstoječi hoteli) in okolice. Kapaciteta čistilne naprave je 14.150 PE. V območju čistilne naprave so zgrajeni naslednji objekti: upravna stavba, vhodno črpališče, aerobni bazen, naknadni usedalnik, anaerobni bazen in črpališče blata, merilnik pretoka in servisni jašek, silos za blato ter dozirna postaja. Poleg čistilne naprave smo načrtovali tudi izgradnjo zbirnega centra, dostopne ceste in povezovalnega kanala.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!