Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Fekalno kanalizacijsko omrežje v Mostah pri Žirovnici

Naročnik: Občina Žirovnica

Lokacija: Moste pri Žirovnici

Spletna stran: zirovnica.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Površina območja: 11 ha

Dolžina: 2.960 m fekalne kanalizacije, črpališče za 360 PE in mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo 50 PE, 520 m obnove vodovodnega omrežja, 220 m meteorne kanalizacije

Leto zaključka: 2016

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!