Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna infrastruktura na območju Obrtno-poslovne cone v ŠENČURJU

Naročnik: Občina Šenčur

Lokacija: Šenčur

Spletna stran: www.sencur.si

Podatki o projektu

Tip projekta: rekonstrukcija, novogradnja

Površina območja: 0,5 ha

Dolžina: komunalna infrastruktura z navezavo na krožišče K3, dostopna cesta s pločnikom dolžine 310 m, 103 m fekalne kanalizacije, 66 m vodovoda, 215 m meteorne kanalizacije

Leto zaključka: 2016

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!