Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna infrastruktura na območju OPPN Šenčur ŠE 32 - 1. faza

Naročnik: Občina Šenčur

Lokacija: Šenčur

Spletna stran: www.sencur.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Dolžina: dolžina ceste 642m, dolžina vodovoda 618m, dolžina fekalne kanalizacije 514m, dolžina meteorne kanalizacije 509m, elektro omrežje dolžine 925m, kks omrežje 503m, telekomunikacije 550m, javna razsvetljava 544m, plinovod 622m, otroško igrišče 328m2

Leto zaključka: 2020

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!