Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna infrastruktura območja Seliše na Bledu

Naročnik: Občina Bled / Sberbank banka d.d.

Lokacija: Bled

Spletna stran: www.obcina.bled.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Površina območja: 5,4 ha

Dolžina: 770 m ureditve cest in pešpoti z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo, 730 m fekalne kanalizacije, 610 m vodovodnega omrežja, 520 m plinovodnega omrežja, 680 m telekomunikacijskega omrežja, 640 m električnega omrežja s trafo postajo

Leto zaključka: 2016

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!