Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Kotlovnica in sistem daljinskega ogrevanja, Občina METLIKA

Naročnik: Petrol d.d.

Lokacija: Metlika

Spletna stran: www.petrol.si

Podatki o projektu

Moč kotlovnice: 3,5 MW (1,5 MW biomasa, 2 MW EL-KO)

Leto zaključka: 2011

Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso s centralno kotlovnico in toplovodnim omrežjem za distribucijo toplote smo projektirali za naselja Borisa Kidriča, Črnomaljske ceste, Zupančičeve ceste in Ulice 1. maja v Metliki. Toplovodno omrežje, izvedeno s predizoliranimi cevovodi v skupni dolžini 1.480 trasnih metrov s hišnimi priključki. Pri vseh porabnikih so nameščene kompaktne toplotne postaje.

Kotlovnica je torej namenjena oskrbi porabnikov s toploto za ogrevanje ter za pripravo sanitarne vode v času kurilne sezone. Toplota se pridobiva z izgorevanjem biomase (lesnih sekancev), s čemer investitor sledi sodobnim ekološkim trendom oskrbe z energijo s pomočjo obnovljivih energetskih virov. V sklopu kotlovnice se nahaja dnevna deponija lesnih sekancev s posebnimi dovajalnimi napravami goriva.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!