Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Lokacijske preveritve za omogočanje investicijskih namer

Naročnik: Zasebni in javni naročniki

Lokacija: Slovenija

Spletna stran:

Podatki o projektu

Tip projekta: lokacijska preveritev

Leto zaključka: 2021

Naše storitve na projektu

Lokacijska preveritev za namen: individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev

 • Bled, novogradnja stavbe za odpremno znotraj kompleksa LIP BLED
 • PC Šenčur, prizidava delavnice znotraj kompleksa JURČIČ&CO d.o.o.
 • Grosuplje, prizidava poslovno-proizvodne stavbe znotraj kompleksa GABRIJEL ALUMINIUM d.o.o.
 • Medvode, novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa investitorja KRO d.o.o.
 • Ljubljana, novogradnja poslovnega centra investitorja DAVIDOV HRAM d.o.o. Ljubno
 • Kranj, gradnje znotraj kompleksa investitorja ISKRAEMECO d.o.o.

Lokacijska preveritev za namen: omogočanje začasne rabe

 • Bled, ureditev pokrite tržnice ob glavni mestni vpadnici
 • Bled, umestitev začasnega skladiščnega objekta znotraj kompleksa LIP BLED
 • Šenčur, umestitev začasnega skladiščnega objekta znotraj kompleksa JURČIČ&CO
 • Šenčur, ureditev samostojnega parkirišča na območju PC Šenčur
 • Ljubljana, ureditev parkirišč na območju trgovskega centra ALEJA

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!