Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski podrobni prostorski načrt za obrtno poslovno cono ŠENČUR

Naročnik: lastniki zemljišč

Lokacija: Šenčur

Spletna stran:

Podatki o projektu

Tip projekta: območje urejanja ŠE-42 IG

Površina območja: 1 ha

Leto zaključka: 2012

Območje, za katerega je bil izdelan občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN), se nahaja na jugozahodnem robu Obrtno poslovne cone Šenčur (OPC Šenčur).

Z izdelanim OPPN se je omogočila širitev posameznih poslovnih kompleksov na robu obstoječe obrtno poslovne cone v smislu širitve zunanjih ureditev in manipulativnih površin ter umestitve novih skladiščnih objektov in prostih skladiščnih površin za potrebe že obstoječih objektov.

Območje je glede na lastniško stanje razdeljeno na sedem manjših urejevalnih enot (UE), ki so namenjene zaokrožitvam obstoječih območij znotraj posameznih poslovnih kompleksov.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!