Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Prenova vaškega jedra - VAS GRAD I in II

Naročnik: Občina Bled

Lokacija: Bled

Spletna stran: www.obcina.bled.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2011

Naše storitve na projektu

Občina Bled je naročila izdelavo projektne dokumentacije ureditve vaškega jedra »Grad« na Bledu. Ureditev je nujno potrebna zaradi dotrajanosti cestišča, neustreznega odvodnjavanja in predvidene postavitve novih komunalnih naprav (fekalna kanalizacija, vodovod, plinovod, telefon, elektrika in javna razsvetljava) na delu Riklijeve ceste.

S prenovo vaških jeder se na Bledu ohranja kulturna in zgodovinska identiteta, ki se združuje z naravnimi danostmi območja.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!