Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Razširitev letališke ploščadi, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Naročnik: Aerodrom Ljubljana d.d.

Lokacija: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Spletna stran: www.lju-airport.si

Podatki o projektu

Tip projekta: rekonstrukcija in dozidava

Gradbena parcela: 44.370 m2

Kapaciteta: do 8 letal

Čas gradnje: 4 meseci

Leto zaključka: 2008

Naše storitve na projektu

Zaradi povečanja letalskega prometa na letališču Jožeta Pučnika v preteklih letih in povečanja, pričakovanega v naslednjih letih smo za investitorja Aerodrom Ljubljana, d.d. pripravili projektno dokumentacijo za razširitev letališke ploščadi (dodatna parkirna mesta za parkiranje in oskrbo letal).

V sklopu projekta je bilo poleg letališke ploščadi (površine 3,85 ha) zajeto tudi: bencinski servis za vozila namenjena sprejemu in odpravi letal, intervencijska cesta in pozicija za razledenitev letal ter črpalna postaja za hidrantno omrežje.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!