Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Sanacija zajetja in cevovoda HE RUDNO

Naročnik: Gorenjske elektrarne d.o.o.

Lokacija: Rudno

Spletna stran: www.gek.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2001

Naše storitve na projektu

Vtočni objekt zajetja He Rudno in obnovitev cevovoda je primer sanacije zajetja, ki je ujeto med brežini v naravnem okolju. Treba je bilo zgraditi za vodo neprepustno zajetje, ki bo dolgoročno sposobno prenesti obremenitve zaradi zemeljskih pritiskov, erozije, zmrzali in drugih vplivov delovanja zemljine in visokih hudourniških voda. Zaradi izvedbe v strmo brežino je bila zahtevna tudi ureditev dostopa do zajetja.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!