Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Študija prometne ureditve v občini KRANJSKA GORA

Naročnik: Občina Kranjska Gora

Lokacija: Kranjska Gora

Spletna stran: www.obcina.kranjska-gora.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2010

Naše storitve na projektu

Prometna študija, katere poudarek je na mirujočem prometu, je izdelana za Občino Kranjska Gora in vsebuje podrobno analizo obstoječega in predvidenega stanja naselij Kranjska Gora, Dovje, Mojstrana, Gozd Martuljek, Podkoren in Rateče.

Primarni cilj študije je v Kranjski Gori vzpostaviti normalne pogoje za prebivalce in obiskovalce ter naselje prometno urediti na kvaliteten, dolgoročen ter prilagodljiv način, obenem pa ne pozabiti na prijaznost in potencial kraja, ki ga ponuja.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!