Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Urbanistične strokovne podlage za območje ŠTEFANJE GORE

Naročnik: zasebni

Lokacija: Štefanja Gora, Cerklje na Gorenjskem

Spletna stran:

Podatki o projektu

Površina območja: 5 ha

Leto zaključka: 2011

Naše storitve na projektu

Posebne strokovne podlage so bile izdelane kot priloga k pobudi, ki jo je investitor podal Občini, da bi spremenila del gozdnih, travniških in kmetijskih površin v stavbna zemljišča. Izdelane so bile na podlagi analize obstoječega stanja prostora ter na podlagi zbranega gradiva analiziranih in prikazanih značilnosti obravnavanega prostora.

V sklopu strokovnih podlag se je izoblikoval koncept oblikovanja nove turistično-rekreativne ponudbe, ki izhaja iz prepoznanih kvalitet območja Štefanje Gore, potrebe ožjega in širšega območja ter podalo rešitev, s katero se je podprlo predlagano spremembo nezazidanih površin v stavbna zemljišča. Po posameznih območjih urejanja je bil predlagan program, s katerim bi se lahko razvijal izreden turistični potencial obravnavanega območja.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!