Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Ureditev javnih površin središča KRANJA

Naročnik: Mestna občina Kranj

Lokacija: Kranj

Spletna stran: www.kranj.si

Podatki o projektu

Tip projekta: natečaj

Površina območja: 1 ha

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Predmet natečaja je bil pridobiti rešitev za ureditev javnih površin, zlasti tlakovanja in urbane opreme na Glavnem trgu, Poštni ulici, Cankarjevi ulici, Trubarjevem trgu, Vodopivčevi ulici in vrtu gradu Kieselstein v ožjem območju starega mestnega jedra z upoštevanjem obstoječe ureditve Maistrovega trga, Prešernove, Tavčarjeve in Tomšičeve ulice ter morebitne korekcije oz. dopolnitve teh ambientov. Predmet natečaja je tudi obnova mostu čez reko Kokro (tlakovanje, ograja, urbana oprema) kot glavnega dostopa v staro mestno jedro z vzhodne strani.

Predlagana rešitev celovito obravnava staro mestno jedro ter poživlja doživljajski utrip mestnega središča, hkrati pa poudarja pomen kulturne dediščine in naravne znamenitosti – kanjona reke Kokre, s katero se mesto z urejenimi dostopi ter urejenimi razgledišči neposredno poveže.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!