Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Ureditev križišča Kranjske ceste in Šercerjeve ulice, Radovljica

Naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Radovljica

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2010

Naše storitve na projektu

V sklopu rekonstrukcije Kranjske ceste in razširitve obstoječih cestnih profilov ter ureditve križišča s Šercerjevo ulico in cesto proti osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici je predvidena tudi ureditev zelenih površin. Projekt obsega ureditev obcestnega prostora (sklenjene zasaditve, travnate površine), vzpostavitev akcentov v prostoru (izstopajoče drevo) in ureditev zastorov ter živih mej.

Predvidena je zasaditev izstopajočega drevesa – rdečega hrasta, ki izstopa z izrazito jesensko barvo in visokim habitusom, ureditev travnatih površin, zasaditev potez visokih in gostih grmovnic (brogovita, češmin) ter razgibana zasaditev – na 5 večjih gredah se uredi kombinacije nizkorastočih grmovnic (zeleni in rdeči češmin, pokrovne vrtnice, bršljan) in sezonsko zanimivih trajnic (astra, perjanka, grenik, bergenija, hojhera).

Skupna dolžina rekonstruiranih cest znaša 240 m.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!