Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Ureditev pločnikov v vaseh MILJE in VISOKO

Naročnik: Občina Šenčur

Lokacija: Kranj - Šenčur

Spletna stran: www.sencur.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2004

Naše storitve na projektu

V naseljih Milje in Visoko je bil ob regionalni cesti R1-210, odsek 1107 Preddvor – Kranj načrtovan pločnik. Pločnik poteka na levi strani vozišča v smeri stacionaže BCP v dolžini 641,4 m v naselju Milje ter 440,0 m v naselju Visoko.

Z izgradnjo pločnika se je bistveno povečala prometna varnost pešcev v omenjenih naseljih.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!