Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Ureditev središča RADLJE OB DRAVI

Naročnik: Občina Radlje ob Dravi

Lokacija: Radlje ob Dravi

Spletna stran: www.obcina-radlje.si

Podatki o projektu

Površina območja: 0,9 ha

Leto zaključka: 2010

Naše storitve na projektu

Z začetkom izgradnje 2. faze obvoznice, ki bo potekala južno od središča Radelj ob Dravi, se bo ponovno prebudilo družabno življenje v mestu, ki ga bo naredilo prijaznejšega za prebivalce in obiskovalce.

Idejna zasnova zajema ožje središče Radelj (območje Mariborske ceste od starega Rotovža do nove tržnice ter območje pred cerkvijo in območje JZ od hotela).

Rešitve ureditve središča Radelj ob Dravi, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih zmožnosti mesta, vključujejo tako predloge, ki so bili podani v delavnici Fakultete za arhitekturo z naslovom "Radlje po obvoznici" kot tudi izhodišča župana Radelj, kot predstavnika krajanov.

 

 

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!