Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Fekalno kanalizacijsko omrežje GOLNIK - MLAKA

Naročnik: Mestna občina Kranj

Lokacija: Golnik - Mlaka

Spletna stran: www.kranj.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Investitor ima namen zgraditi fekalno kanalizacijsko omrežje v območju naselij od Golnika do Mlake. Zaradi razpršene poselitve na območju naselij Golnik, Babni vrt, Čadovlje, Povlje in Žablje so izdelane variante, katerih namen je ugotoviti najugodnejšo varianto odvajanja odpadnih voda. Za omenjena naselja so variantno obdelane možnosti odvajanja odpadnih voda na male čistilne naprave. Trase variant potekajo na zazidanem območju (naselje) in nezazidanem območju (travniki, njive).

Celotna dolžina zasnovanega kanalizacijskega omrežja znaša cca. 40 km.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!