Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Fekalno kanalizacijsko omrežje ŠENČUR

Naročnik: Občina Šenčur

Lokacija: Šenčur

Spletna stran: www.sencur.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2003

Naše storitve na projektu

Občina Šenčur je imela že delno zgrajen razvod fekalne kanalizacije (Pipanova, Gasilska cesta, Srednja vas, kanalizacijsko omrežje v Mačkovem in Sajovčevem naselju v Šenčurju), ki se preko povezovalnega kanala Šenčur - Kranj priklaplja na Centralno čistilno napravo Kranj.
Izvedba primarnih kanalov, sekundarnih in nižje kategoriziranih kanalov, ki gravitirajo na obstoječ razvod fekalne kanalizacije in skupaj z že zgrajeni povezovalnim vodom fekalne kanalizacije Šenčur – Kranj, zagotavlja možnost priključitve fekalne kanalizacije vseh objektov prispevnega območja Šenčurja, Srednje vasi in OPC Šenčur. Na ta način je rešen problem ločenega odvajanja odpadnih vod iz objektov (gradnja individualnih greznic se lahko opusti).

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!