Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Fekalno kanalizacijsko omrežje STARA FUŽINA

Naročnik: Občina Bohinj

Lokacija: Stara Fužina

Spletna stran: www.obcina.bohinj.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2008

Naše storitve na projektu

Na območju naselja Stara Fužina v občini Bohinj je zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki zagotavlja uporabnikom možnost odvajanja odpadne vode. Prispevno območje obsega jugovzhodni del naselja Stara Fužina (cca. 496 prebivalcev). Kanalizacija je gravitacijsko speljana do črpališča od koder se preko tlačnega voda priključi na obstoječi gravitacijski kanal. Končna dispozicija odpadne vode je na obstoječi čistilni napravi v Ribčevem lazu.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!